შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა

ნამდვილად გსურთ გამოსვლა?

დიახ
გაუქმება
ეკატერინე ჩუგუნაძე

ეკატერინე ჩუგუნაძე

მთავარი აუდიტორი
ეკატერინე ჩუგუნაძე 2019 წლიდან შემოუერთდა ევროკრედიტის გუნდს და ის კომპანიის მთავარი აუდიტორია.
საფინანსო სექტორის აუდიტის მიმართულებით 17 წელია მუშაობს, კომპანია EY-ში დაწყებული გარე აუდიტისა და შემდგომში ბანკებსა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში გაგრძელებული შიდა აუდიტის გამოცდილებით.
ეკატერინე კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის ბაკალავრის ხარისხს ფლობს ბიზნეს ადმინისტრირებაში, ფინანსების განხრით და ერთადერთი გლობალურად აღიარებული შიდა აუდიტის სერტიფიკაციის, CIA-ის (Certified Internal Auditor) ბოლო, მესამე დონის კანდიდატია.