შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა

ნამდვილად გსურთ გამოსვლა?

დიახ
გაუქმება

ავტო სესხი

კალკულატორი

სესხის თანხა

სესხის ვადა

ნომინალური თვიური პროცენტი
%
ეფექტური განაკვეთი
ყოველთვიური გადასახადი
გამოთვლა
გაითვალისწინეთ, ყოველთვიური გადასახადი არის მიახლოებითი, სესხის რეალური პროცენტი და გადასახდელი თანხა შესაძლოა განსხვავდებოდეს.

ავტო სესხი

რა დამჭირდება სესხის მისაღებად?

სესხის ტიპები

ავტომობილით უზრუნველყოფა

სესხი განუბაჟებელ ავტომობილზე

ავტო სესხი

სატვირთო ავტომობილით უზრუნველყოფა