მოითხოვე დაფინანსება
ყოველთვის საუკეთესო პირობები ავტო სესხებზე!
მოითხოვე დაფინანსება
პირადი ინფორმაცია
თქვენი სახელი *
თქვენი გვარი *
პირადი ნომერი *
მობილურის ნომერი *
ელ. ფოსტა
პრეტენზიის ხასიათი
პრეტენზიის შინაარსი
*საჭიროების შემთხვევაში ვრცელი აღწერა წარმოადგინეთ დანართის სახით
რა ფორმით გსურთ პრეტენზიაზე პასუხის მიღება (გთხოვთ, მონიშნოთ მხოლოდ ერთი)?

გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდსა და ცხელ ხაზზე – 032 2 2 406 406