მოითხოვე დაფინანსება
ყოველთვის საუკეთესო პირობები ავტო სესხებზე!
მოითხოვე დაფინანსება
ევროკრედიტში შაბათი დღეც სამუშაო დღეა!


2019 წლის 12 იანვრიდან ევროკრედიტის ფილიალები მომხმარებელს შაბათ დღესაც მოემსახურებიან.


შაბათი დღეს დიღმის, ლილოს და რუსთავის ფილიალების გარდა მომხმარებელს უკვე შეეძლება ისარგებლოს დამატებით სამი ფილიალის: თბილისის ცენტრალური, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალების მომსახურებით.


აღნიშნული გადაწყვეტილება ევროკრედიტის მენეჯმენტმა მომხმარებლის გაზრდილი მოთხოვნიდან გამომდინარე მიიღო მომსახურების გაუმჯობესების და არასამუშაო დღეებში ავტოსესხის კომფორტულად მიღების შესაძლებლობის მიზნით. 


ევროკრედიტის ფილიალების სამუშაო განრიგი შემდეგია:ცენტრალური ფილიალი

დიღმის ფილიალი

ლილოს ფილიალი

გლდანის ფილაილი

ორშაბათი

10:00-19:00

ორშაბათი

10:00-18:00

ორშაბათი

10:00-18:00

ორშაბათი

10:00-18:00

სამშაბათი

10:00-19:00

სამშაბათი

10:00-18:00

სამშაბათი

დასვენება

სამშაბათი

10:00-18:00

ოთხშაბათი

10:00-19:00

ოთხშაბათი

10:00-18:00

ოთხშაბათი

10:00-15:00

ოთხშაბათი

10:00-18:00

ხუთშაბათი

10:00-19:00

ხუთშაბათი

10:00-18:00

ხუთშაბათი

10:00-18:00

ხუთშაბათი

10:00-18:00

პარასკევი

10:00-19:00

პარასკევი

10:00-18:00

პარასკევი

10:00-18:00

პარასკევი

10:00-18:00

შაბათი

10:00-14:00

შაბათი

10:00-18:00

შაბათი

10:00-18:00

შაბათი

10:00-14:00

კვირა

დასვენება

კვირა

დასვენება

კვირა

10:00-18:00

კვირა

დასვენება

რუსთავის ფილიალი

ქუთაისის ფილიალი 

ბათუმის ფილიალი

ბათუმის ს/ც ავტოჰაბი


ორშაბათი


10:00-18:00
ორშაბათი


10:00-19:00


ორშაბათი


10:00-19:00


ორშაბათი


10:00-18:00

სამშაბათი

10:00-18:00

სამშაბათი

10:00-19:00

სამშაბათი

10:00-19:00

სამშაბათი

10:00-18:00

ოთხშაბათი

10:00-18:00

ოთხშაბათი

10:00-19:00

ოთხშაბათი

10:00-19:00

ოთხშაბათი

10:00-18:00

ხუთშაბათი

10:00-18:00

ხუთშაბათი

10:00-19:00

ხუთშაბათი

10:00-19:00

ხუთშაბათი

10:00-18:00

პარასკევი

10:00-18:00

პარასკევი

10:00-19:00

პარასკევი

10:00-19:00

პარასკევი

10:00-18:00

შაბათი

10:00-18:00

შაბათი

10:00-14:00

შაბათი

10:00-14:00

შაბათი

10:00-14:00

კვირა

10:00-18:00

კვირა

დასვენება

კვირა

დასვენება

კვირა

დასვენება