ფილიალები
თბილისი

გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი #11 (ვახუშტის ხიდთან)
ქუთაისი

თამარ მეფის # 7
ბათუმი

ილია ჭავჭავაძის #97
რუსთავი

ავტობაზრობა ოფისი #4