მოითხოვე სესხი

პრეტენზიის წარდგენის ფორმა
გთხოვთ, მოგვწეროთ და გამოხატოთ პრეტენზია კონკრეტულ საკითხზე.

პირადი ინფორმაცია

სახელი, გვარი

პირადი ნომერი

მისამართი

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი

ელ. ფოსტა

პროდუქტის დასახელება

პრეტენზიის ხასიათი

პრეტენზიის შინაარსი

განაცხადის გაგზავნა
© 2018 ევროკრედიტი